Pro porodnice, které se po dobu dvou let účastnily projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP) se přiblížila chvíle, kdy oznámíme, jak si dané zdravotnické zařízení vedlo v plnění podmínek pro certifikaci. Ještě než veřejně vyhlásíme výsledky v jednotlivách kategoriích, rádi bychom poděkovali zúčastněným porodnicím jménem všech rodiček za to, že měly odvahu a zájem se do projektu PPP zapojit a zkusit změnit některé své stereotypy v souladu se zpětnou vazbou od svých klientek a metodickými prioritami projektu.

Projekt pokračuje dál, a všechny porodnice, kterým se nepodařilo napoprvé získat ocenění, o které usilovaly, mají možnost toho dosáhnout v kterémkoli dalším období. Některým porodnicím certifikát unikl opravdu jen o pár bodů a bude stačit vylepšit jeden či dva sledované ukazatele nebo mírně zvednout spokojenost rodiček a na certifikát příště dosáhnou.

Rádi bychom znovu připomněli, že skutečnost, že některá porodnice nezískala některé z ocenění, vůbec neznamená, že by svou práci nedělala dobře. Kritéria certifikace jsou nastavena velmi přísně, o čemž svědčí i to, že z celkového počtu porodnic dosáhlo nejvyššího ocenění „jen“ 20 % porodnic. Už samotný fakt, že porodnice šly s kůží na trh a měly odvahu se zapojit do projektu, svědčí o tom, že patří k nejlepším porodnicím v republice.

Certifikáty PPP budou uděleny v těchto kategoriích:

I. Základní kategorie
„Ocenění za vzornou spolupráci na projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI“

(uděluje se porodnicím, které dosáhly podílu získaných respondentek ve výši min. o 10 p.b. vyšší, než činí minimální metodická podmínka1)

II. Střední kategorie
a/ „Certifikát za vstřícný přístup k rodičkám“
(uděluje se porodnicím, které splnily minimální metodickou podmínku a certifikační podmínku v oblasti spokojenosti rodiček)

b/ „Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů“
(uděluje se porodnicím, které splnily certifikační podmínku v oblasti sledovaných výkonů)

III. Nejvyšší kategorie
CERTIFIKÁT SPOKOJENÁ RODIČKA za komplexní podporu přirozeného porodu

(uděluje se porodnicím, které splnily souhrnnou podmínku pro certifikaci2)

Věříme, že výsledky budou pro všechny inspirací a povzbuzením do další práce ve prospěch rodiček a novorozenců.