„Smyslem projektu Přirozený porod v porodnici je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence při zachování co nejintimnějšího prostředí, bez rutinních lékařských zásahů,“ říká autorka projektu a obsahová manažerka portálu Babyweb.cz Adéla Stolaříková a dodává: „Desaterem přirozeného porodu v porodnici chceme zásadním způsobem přispět ke změně praxe v českých porodnicích a změně vnímání porodu od série lékařských zákroků zpět k přirozenému procesu.“

Alarmující jsou objektivní statistiky z českých porodnic. Zatímco Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje v konkrétním zdravotnickém zařízení provedení epiziotomie (nástřihu hráze) v poměru 10 % z celkového počtu porodů*, ve Švédsku, Holandsku a ve Velké Británii se hodnoty pohybují pod hranicí 10 %, v České republice se míra provádění tohoto zákroku blíží hranici 40 %*!

Na základě porovnání zahraničních statistik a doporučení mezinárodních organizací a iniciativ, např. Světové zdravotnické organizace (WHO), mezinárodních iniciativ ENCE, IMBCO a dalších, sestavil Babyweb.cz ve spolupráci s lékaři, porodními asistentkami a dalšími odborníky Desatero přirozeného porodu v porodnici, na základě kterého bude tento nezávislý rodičovský portál udělovat jednotlivým porodnicím certifikaci PPP. Autorka projektu Adéla Stolaříková dále upřesňuje: „Tuto certifikaci může získat kterékoli zdravotnické zařízení, které se přihlásí do projektu a splní požadovaná kritéria.“

V desateru PPP je kladen důraz především na vstřícnou komunikaci, individuální přístup k rodičce a respektování její intimity, rušení poplatků za přítomnost blízké osoby u porodu, ať už je to nastávající otec, kamarádka, dula nebo porodní asistentka. Zásadní je také podpora rané vazby kůže na kůži a nepřetržitého kontaktu matky a novorozence.

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava je prvním zdravotnickým zařízením, které se rozhodlo ve 3. čtvrtletí roku 2012 pilotovat tento projekt a od ledna 2013 se zavázalo dodržovat Desatero přirozeného porodu v porodnici ve snaze získat certifikát PPP. Porodnice se již delší dobu snaží o individuální přístup k rodičkám, podporuje ranou vazbu matky a dítěte a porodní asistentky zde vedou samostatně porody ve 40 procentech případů. Toto číslo výrazně převyšuje celorepublikový průměr.

Babyweb.cz bude shromažďovat a zpracovávat data od rodiček – jejich spokojenosti s kvalitou poskytované péče prostřednictvím on-line dotazování – a jednotlivým porodnicím, které se do projektu zapojí, poskytovat cennou zpětnou vazbu. Udělení certifikace PPP je podmíněno nejen úspěšným hodnocením porodu v jednotlivých bodech desatera ze strany rodiček, ale i požadavkem na splnění přesně definovaných odborných kritérií. „Certifikát získá jen ta porodnice, která uspěje v subjektivním hodnocení rodiček a která bude vylepšovat ukazatele sledovaných zákroků, aby se přibližovaly doporučením Světové zdravotnické organizace a dalších mezinárodních organizací. Například požadujeme ročně minimálně 10 procentní pokles u provádění epiziotomie,“ zdůrazňuje Adéla Stolaříková.

Povinností certifikovaného zařízení bude zlepšovat ukazatele u těchto výkonů:

  • Epiziotomie – každý rok pokles počtu epiziotomií min. o 10 % nebo dosažení hranice 30 % z celkového počtu porodů.
  • Epidurál – porod s epidurální analgezií pod 5 % z celkového počtu fyziologických porodů (nevztahuje se na porody císařským řezem).
  • Oxytocin – každý rok pokles podání oxytocinu min. o 10 % nebo dosažení hranice 30 % z celkového počtu podání.
  • Císařský řez – každoročně pokles počtu císařských řezů oproti předchozímu roku.
  • Fyziologický porod vedení porodní asistentkou – každý rok nárůst počtu porodů vedených porodní asistentkou min. o 10 % nebo dosažení hranice 60 %.

*Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka, Zpráva technické pracovní skupiny, Světová zdravotnická organizace, Ženeva, Odbor reprodukčního zdraví a výzkumu

**(38 %) ÚZIS ČR