Z největšího nezávislého průzkumu Babymonitor, uskutečněného na podzim roku 2011, do něhož se zapojilo 6500 těhotných a matek z celé ČR vyplynulo, že 35 % žen (na Moravě dokonce 51 %!) touží po co možná nejpřirozenějším porodu v porodnici. Za alarmující považujeme skutečnost, že 63% žen a novorozenců zažilo bezprostředně po porodu separaci. Celá pětina žen stále není spokojena s přístupem personálu a nemocničním prostředím.

Z výše jmenovaných důvodů přibývá žen, které nejsou spokojeny s kvalitou porodních služeb, a zvyšuje se počet těch, které chtějí rodit doma. Proto jsme připravili projekt pro kraje, občany i zdravotníky, který by chtěl tento nežádoucí trend zastavit a podat rodičkám i porodníkům vstřícnou ruku. Zapojení hejtmanů a krajské samosprávy, kteří spoluodpovídají za krajské zdravotnictví, by se mohlo stát katalyzátorem tohoto projektu a ocenili by je jistě občané každého kraje.

Proč podporovat projekt PPP

Babyweb.cz spojil své síly s odborníky na porodní péči a odborníky na měření kvality zdravotní péče a společně jsme připravili projekt PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI (PPP). Jeho smyslem je podpora myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně, bezpečně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při zachování přirozeného a intimního prostředí. Projekt směřuje ke zvýšení kvality porodů v porodnicích a posílení počtu rodiček, které budou s důvěrou rodit v porodnicích zapojených do projektu.

Každá porodnice obdrží na konci každého čtvrtletí výsledky, které jí umožní zvyšovat kvalitu služeb, spokojenost svých klientek a zvyšovat počty zájemkyň o porod v jejich porodnici. Porodnice, které splní standardy projektu PPP, obdrží Certifikát přirozeného porodu v porodnici.

Při vytváření standardu PPP jsme vycházeli z doporučení vydaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Českou gynekologicko-porodnickou společností (ČGPS) a nejnovějších závěrů z XXX. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP. Při hodnocení projektu uplatňujeme více než desetileté zkušenosti s měřením kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů v ČR.

Desatero PPP

Projekt má úspěšně za sebou roční pilotní fázi, kterou jsme uskutečnili v porodnici Nemocnice Jihlava ve spolupráci s prof. MUDr. Alešem Roztočilem, CSc. primářem porodnicko-gynekologického oddělení a který podpořila také VZP ČR.

Spolupráce krajské samosprávy pomáhá překonat přirozenou obavu zdravotníků z nového a neznámého. Jsme přesvědčeni, že je úlohou krajů podporovat růst kvality zdravotních služeb pomocí systémových nástrojů. Občané vašeho kraje to jistě ocení.

Seznam krajů, které aktivně podporují projekt PPP

  1. Liberecký kraj
  2. Olomoucký kraj
  3. Plzeňský kraj
  4. Středočeský kraj
  5. Ústecký kraj
  6. Kraj Vysočina
  7. Zlínský kraj