PPP je promyšlený a ucelený systém, jehož ambicí je plošné zlepšení porodní péče v ČR. Primárně se zaměřuje na problematiku normálního, fyziologického porodu, ale jeho cílem je také snižování počtu císařských řezů. Adéla Stolaříková z Babyweb.cz doplňuje: „Se zvyšující se zdravotní gramotností, přebírání odpovědnosti za svůj zdravotní stav a nástupem trendu zdravého životního stylu lze předpokládat, že poptávka Češek po přirozeném porodu dále poroste. Proč jim ho nedopřát v prostředí porodnice, kde v případě, že se porod z nějakého důvodu zkomplikuje, je možný rychlý lékařský zásah a po ruce je potřebné vybavení?“

Pilotní šetření ukázalo, že nastavená kritéria pro změnu pojetí porodů v Česku jsou dosažitelná. Jejich prosazení však více než na čemkoli jiném závisí na vůli a ochotě lékařů, vrátit v bezpečném prostředí porodnic odpovědnost za vedení a způsob porodu zpět ženám – rodičkám a porodním asistentkám.

Pilotní šetření projektu PPP probíhalo v jihlavské porodnici od července do září 2012 a testovány byly dvě oblasti:
1) Spokojenost rodiček v souvislosti s dodržování Desatera PPP, ke kterému se porodnice zavázala a které vzniklo v návaznosti na doporučení WHO a dalších mezinárodních iniciativ ve spolupráci s jihlavskou porodnicí a dalšími odborníky.

2) Hodnocení frekvence u pěti vybraných lékařských úkonů, které jsou v českém porodnictví nadměrně a často rutinně indikovány.

Přestože jihlavská porodnice v úvodním tříměsíčním pilotním sledování jen o vlásek standardy PPP nesplnila, kvalita porodní péče je zde v mnoha ohledech vysoko nad průměrem ČR. Dle tvrdých dat čerpaných z nemocničního informačního systému je zde naprostá většina fyziologických porodů vedena porodními asistentkami a podání oxytocinu (z důvodu urychlení porodu) během první a druhé doby porodní se pohybuje na hranici 12 %. Přitom celorepublikový průměr za rok 2011 dosahuje až 89 % a potvrzuje, že většině rodiček jsou během porodu podávány léky, nejčastěji oxytocin, hormon, který posiluje činnost děložního svalstva.

„Díky vstřícnému přístupu vedení Nemocnice Jihlava a pracovníků gynekologicko-porodnického oddělení pod vedením primáře MUDr. Aleše Roztočila jsme dokázali, že uvedený koncept je životaschopný a v našich poměrech uskutečnitelný,“ stojí si za projektem Přirozený porod v porodnici jeho autorka Adéla Stolaříková, výkonná ředitelka Babyweb.cz. Součástí projektu je hodnocení péče rodičkami v rámci Desatera PPP a statistika četnosti vybraných lékařských úkonů: „Chtěli jsme, aby zpracování dat, tvorba dotazníků a hodnocení bylo vysoce profesionální. Projekt PPP realizujeme jako součást renomovaného výzkumu Kvalita očima pacientů (KOP), jehož řešitelem je RNDr. Tomáš Raiter, který má se sběrem dat ve zdravotnických zařízeních a následným vyhodnocováním desetileté zkušenosti. Projekt PPP podpořila v roce 2013 také Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, dodává Adéla Stolaříková.“