Logo Nemocnice Strakonice

Gynekologicko – porodnické oddělení poskytuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči. Při samotném porodu je možnost individuální strategie vedení porodu pro každou klientku s respektováním porodních plánů vypracovaných rodičkou. Porod je veden za přítomnosti lékaře a porodní asistentky, s respektováním soukromí a individuálního přístupu k rodičce a jejímu event. doprovodu.

Přitom musí být dodržovány všechny doporučené postupy stanovené Českou gynekologickou a porodnickou společností. Při porodu používáme moderní relaxační pomůcky, úlevové polohy, hydroterapii, případně aromaterapii. Možnost tlumení porodních bolestí epidurální analgezií po konzultaci s anesteziologem, event. dle doporučení gynekologa inhalačním analgetikem. Po porodu přikládáme dítě co nejdříve k prsu matky. Na přání rodičky je možnost „Zlaté hodinky“.

Gynekologicko – porodnické oddělení

Je rozdělené na lůžkovou a ambulantní část. V oblasti porodnické velký důraz klademe na prohloubení prenatální péče, zejména na včasný záchyt poznatelných vývojových vad. Tato diagnostika se celosvětově přesouvá do ranějších stádií těhotenství, tj. do období kolem 12-13 týdne.Za tímto účelem je oddělení vybaveno vysoce kvalitním ultrazvukovým přístrojem 3D a 4D. Vedeme poradnu pro rizikové těhotenství a ultrazvukovou diagnostiku.

Porodní pokoje

Porodnice v současné době sestává ze čtyř samostatných porodních pokojů s příslušenstvím (WC, sprcha) a operačního sálu. Jeden porodní pokoj slouží k příjmu rodiček a jako ambulance pro těhotné, ostatní tři pokoje jsou určeny pro pobyt rodiček v průběhu celého porodu (1., 2. a 3. době porodní). Porodní pokoje jsou připraveny poskytnout vlídné, domácké prostředí a moderní přístup k rodičkám od 35.týdne těhotenství. Ženy s předčasnými porody před tímto termínem jsou převáženy do perinatologického centra v Českých Budějovicích a Písku.

 

Porodnice Strakonice pokoj nadstandardní pokoj

Porodnice Strakonice – nadstandardní pokoj

Novorozenec je od narození a prvního ošetření spolu s matkou na porodním pokoji a spolu s ní odjíždí 2 hodiny po porodu krátkou spojovací chodbou na oddělení šestinedělí. U maminek při císařském řezu ve svodové anestezii přikládáme dítě již na operačním sále.

Máme novou zkušenost s bondingem po císařském řezu, kdy maminku zastoupí tatínek.

Porodnice se od 1.1.2014 zapojila do projektu ,,Přirozený porod v porodnici (PPP)“.

V dubnu 2009 byla ministerstvem na sedm let udělena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v gynekologii a porodnictví. Současně na dobu šesti let byla udělena akreditace k praktické výuce ve zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Důležité kontakty: porodnice, nemocnice

<iframe src=“https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d5206.916917596376!2d13.902361573105981!3d49.26770949606322!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd69c6c6de8f7463b!2sOkresn%C3%AD+nemocnice+Strakonice!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1424024281693″ width=“600″ height=“450″ frameborder=“0″ style=“border:0″></iframe>