Logo porodnice RumburkPorodnické oddělení porodnice Rumburk je vybaveno moderní technikou a kvalita porodní péče je dokladována nízkými parametry perinatální úmrtnosti. V oblasti porodní péče je oddělení orientováno na vedení porodů přirozeným způsobem. Pro tuto péči je charakteristické již tradičně nízké procento vyvolávaných porodů a porodů programovaných.  S tím souvisí i velmi nízké ukazatele operativního ukončení porodu. Porodnice Rumburk je zapojena do projektu Přirozený porod v porodnici a od ledna 2014 usiluje o udělení certifikátu PPP

Služby porodnice Rumburk

Porodnice Rumburk pokojeNa oddělení je 10 lůžek, včetně nadstandardních jednolůžkových pokojů vybavených veškerými potřebami, které ženy po porodu potřebují. Ročně zde proběhne více než 450 porodů. Samozřejmostí je systém „rooming in“, kdy matka již od porodu má novorozence u sebe.  V naší porodnici je užívána řada moderních porodnických postupů, jako např. bezbolestné porody (epidurální analgezie – bez poplatku), duplexní vyšetření pupečníku plodu apod.

Vedení porodu

Od roku 2006 se dostávají do popředí alternativní metody vedení porodu a v současné době až 70 % porodů v našem zařízení probíhá za účasti otce dítěte. Klientky mají volnost pohybu, mohou využívat žíněnky, gymnastické balóny a především velký porodní bazén během první porodní doby. Pro lepší informovanost a připravenost těhotných žen k porodu byly v roce 1999 zahájeny předporodní kurzy vedené zkušenými porodními asistentkami, cvičení a plavání těhotných. Porody s individuálním přístupem a realizací vlastních porodních plánů jsou možné za dohledu porodních asistentek a lékaře. Zvlášť vysoká erudice porodních asistentek, osobní přístup a rodinné prostředí jsou proto zárukou dobrého průběhu a cítění rodiček během porodu i po něm.

Gynekologicko-porodnické oddělení  zahájilo svoji činnost 1.4.1999. Poskytujeme komplexní péči o ženy s chorobami reprodukčního ústrojí, těhotné, rodičky a ženy po porodu. Služby poskytované oddělením se opírají o celý komplement nemocnice a o součinnost s ostatními specialisty. Pracoviště umožňuje provádět celou škálu gynekologických operací s důrazem na endoskopické, laparoskopické a hysterskopické metody operování, což nejen zkracuje pobyt našich pacientek na oddělení, ale umožňuje i včasnou rekonvalescenci. Řada výkonů je prováděna v režimu jednodenní chirurgie. Operační sály jsou vybaveny nejnovější špičkovou laparoskopickou technikou, což umožňuje šetrné operování.

Předporodní kurzy, těhotenský tělocvik a plavání

Pro všechny nastávající maminky a jejich partnery pořádá gynekologicko-porodnické oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. předporodní kurzy, těhotenský tělocvik a plavání pro nastávající maminky.Kurzy probíhají pod vedením porodní asistentky. Tyto kurzy umožní maminkám lépe se připravit na těhotenství, usnadní čekání na miminko a připraví je na porod samotný i péči o dítě.

Důležité kontakty: porodnice, nemocnice


Zvětšit mapu