Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje v gynekologickém oboru veškerou péči: ambulantní (včetně ultrazvukové diagnostiky) i lůžkovou. Ročně zde provádí stovky malých operačních výkonů, více než pětset velkých operací a narodí se u nás více než 1000 dětí. Oddělení disponuje dvěma porodními sály pro spontánní porody, sekčním sálem pro operační porody (tzv. císařské řezy) a ambulantním provozem

Registrace

Pokud se rozhodnete využít služeb gynekologicko-porodnického oddělení a v této emocnici jste zatím nikdy nebyla, musíte se nejdříve zaregistrovat do nemocničního informační systému (NIS). Tuto registraci lze provést jak telefonicky na tel. 315 637 111, tak e-mailem: registrace.ner@mediterra.cz. K zaregistrování je potřeba, abyste sdělila Vaše jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, číslo Vaší zdravotní pojišťovny a nejrychlejší kontakt na Vás – telefon, mobil apod. Po zaregistrování již můžete navštívit jakékoliv oddělení a ambulanci naší nemocnice.

Prohlídky nemocnice

Přijďte porodnici navštívit! Prohlídky porodnice provádí každé pondělí porodní asistentka vždy v 16.00 a 17.00 hodin ve 4.NP nemocnice. Ta se Vás ujme, provede Vás oddělením a zodpoví Vám dotazy spojené s porodem a pobytem na našem oddělení. Na prohlídku je třeba se předem

objednat na tel. čísle 315 637 471 pro omezený počet účastníků.

 

Těhotenská poradna

Pro budoucí maminky je  k dispozici těhotenská poradna. Je třeba se telefonicky objednat alespoň 5 týdnů předem na tel. čísle: 315 637 474.

 

Důležité kontakty: porodnice, nemocnice