Logo porodnice KrnovPorod je přirozený fyziologický proces a většina žen je schopna přivést na svět dítě bez závažnějších komplikací. Jedná se o velmi významnou etapu v životě celé rodiny, a proto se u normálních porodů snažíme co nejvíce respektovat přání a pohledy budoucích rodičů při zachování maximální bezpečnosti. Při přijetí je maminka seznámena s nálezem na porodních cestách, se stavem děťátka a s pravděpodobným průběhem porodu. Všechny ženy pak seznamujeme s běžnou přípravou a s nabízenými službami a je jen na budoucích rodičích, zda některých služeb využijí. Při podání nálevu, oholení nebo nástřihu hráze je pro nás názor maminky směrodatný. Porodnice Krnov se připojila k projektu Přirozený porod v porodnici a od 1. 1. 2014 usiluje o udělení certifikátu PPP.

Porodnice Krnov – služby

Vybavení i přístup je zcela v souladu s posledními trendy. Pro způsob nekomplikovaného porodu je rozhodující přání budoucích rodičů (od porodu bez zásahů, přes možnost epidurální analgezie až porod do vody). Porodnice Krnov respektuje porodní plán každé rodičky, což je souhrn představ a přání pro celý průběh porodu i pro nejbližší dobu po narození miminka. Porodní plán by měl do jisté míry zastoupit „tlumočníka“ mezi rodící ženou a zdravotníky. Dále porodnice Krnov nabízí tyto služby:

 • Postup dle porodního plánu
 • Partner u porodu
 • Dula u porodu
 • Přítomnost partnera na operačním sále u císařského řezu
 • Aromaterapie, sprcha, vana, balón, masážní pomůcky, porodní vak, relaxační hudba
 • Epidurální analgezie
 • Porodní poloha dle vlastního výběru
 • Porod do vody
 • Podpora bondingu na přání rodičky
 • Při podpoře bondingu dítě zabalit do červeného ručníku a červené deky dle přání rodičky
 • Časné přiložení novorozence
 • Odběr pupečníkové krve
 • Společný pobyt obou partnerů a miminka po porodu
 • Muzikoterapie na přání matky při odloučení dítěte ( observace dítěte, fototerapie na novorozeneckém pokoji )
 • Použití ,,rukavice lásky,, při odloučení dítěte od matky ( observace dítěte, fototerapie apod. )
 • Odběr krve na novorozenecký screening v prostředí a poloze, která vyhovuje mamince ( na pokoji, při kojení …)
 • Použití a veškerých pomůcek ke kojení ( kloboučky, manuální odsávačky, elektrické odsávačky apod.)
 • Možnost zapůjčení , popř. zakoupení některých pomůcek ke kojení
 • Na přání matky použití vlastní kosmetiky pro její dítě
 • Po odchodu z porodnice možnost využití laktační poradkyně , osobní návštěva laktační poradny nebo telefonické konzultace

Porodnice Krnov – prenatální péče

Důležitou součástí je i ambulantní činnost. Kromě běžné gynekologické ambulance poskytujeme komplexní prenatální péči těhotných žen, včetně možnosti konzultace rizikových a patologických stavů. Provádíme dispenzarizace a sledování rizikových těhotných, sledování potermínového těhotenství. Od ledna 2012 se Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,p .o. ,Gynekologicko – porodnické oddělení se stává,, Odběrovým zařízením“ pro odběr pupečníkové krve.

Porodnice Krnov – novorozenecké oddělení

Od dubna 2012 pracovníci novorozeneckého úseku nabízejí muzikoterapii u novorozenců , která dokáže zmírnit stresy z odloučení novorozence od matky, protože hudba je přenesená lidská řeč a novorozenec, který vnímal hlas matky během těhotenství přes břišní stěnu a poslouchal ,, tikot „ jejího srdce. Novorozenec si tyto zvuky může ve formě muzikoterapie kompenzovat, neboť v něm vyvolává pocit bezpečí a pohody. Rodiče si pořídí záznam hlasu matky, otce na USB Flasch disku, CD, DVD – nejlépe 20 min. hlas zpívaný, mluvené slovo. Použití rukavic lásky je další novinka novorozeneckého úseku při dočasném odloučení dítěte od maminky v porodnici. Dítě prožívá klid a pocit bezpečí přiložením této rukavice lásky, která voní jeho maminkou.

Důležité kontakty: porodnice, nemocnice


Zvětšit mapu