Porodnice Jihlava slavnostně otevřela za účasti ministra zdravotnictví a zástupců Kraje Vysočina čtyři nové porodní pokoje, které nabízejí rodičkám ideální rodinné prostředí pro porod. Ministr Leoš Heger vyjádřil podporu projektu Přirozený porod v porodnici slovy: „Velmi vítám projekty, které usilují o humanizaci českého porodnictví a zlepšují nejen prostředí, ale také přístup personálu a kvalitu služeb.“ Pokoje s barevnými tapetami na stěnách, vybavené moderním nábytkem a tlumeným osvětlením navozují pocit útulnosti a bezpečí domova. MUDr. Milan Svojsík, primář dětského oddělení Nemocnice Jihlava, k tomu dodává: „Byli bychom rádi, aby se naše domácí porodní pokoje staly akceptovatelnou a bezpečnou alternativou pro ženy, které uvažují o porodu doma.“

„Hlavním cílem projektu domácích porodních pokojů a iniciativou Přirozeného porodu v porodnici je nabídnout budoucím maminkám přívětivé prostředí v kombinaci se vstřícným přístupem zdravotníků, s respektem k individuálním potřebám rodiček i tempu porodu. Díky přirozenému prostředí jsou rodičky psychicky i fyzicky uvolněné, porod probíhá klidně a s nižším rizikem případných komplikací,“ komentuje aktivity porodnice primář gynekologicko-porodnického oddělení prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Součástí nově rekonstruovaného porodnického oddělení je také edukační místnost, kde bude probíhat příprava budoucích maminek na porod. I tato místnost je zařízena v „domáckém“ stylu a součástí předporodní přípravy je prohlídka domácích porodních pokojů. Výhodou předporodní přípravy je mimo jiné i to, že rodička přichází do prostředí, se kterým se už dříve důvěrně seznámila a není pro ni cizí. Na porodnickém oddělení nechybí ani operační sál, který navazuje na domácí porodní pokoje. Také dvě vyšetřovny a chodby nově opraveného porodnického oddělení připomínají byt, a nikoliv zdravotnické zařízení – zdobí je barevně laděné tapety a desénový nábytek. Celková rekonstrukce stála 8 milionů a z větší části ji hradil zřizovatel Nemocnice Jihlava – Kraj Vysočina.