Logo Krajské zdravotní a.s., Nemocnice DěčínNáplní gynekologicko-porodnického oddělení je diagnosticko-terapeutická, preventivní a dispenzární péče o ženu po celý její život při  onemocnění   ženského pohlavního ústrojí, u stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, péče o ženu a plod v  průběhu  těhotenství, za porodu a péče o ženu v šestinedělí. Porodnice Děčín usiluje o udělení certifikátu Přirozený porod v porodnici od 1. 1. 2014.

Porodnické oddělení porodnice Děčín

Porodnice Děčín poskytuje  komplexní ultrazvukovou  prenatální  diagnostiku – prvotrimestový screening /Licence FMF London /,screening vrozených vývojových vad včetně vyšetření srdce plodu – fetální echokardiografie ,  dopplerovské měření průtoku krve plodem a placentou. Provádíme invasivní diagnostiku- odběr plodové vody – při podezření na genetické onemocnění plodu.

Porodní část  je rozdělena na I. a II. dobu porodní.

Pro I. dobu porodní jsou k dispozici 2 klimatizované pokoje s  televizí, hudbou, kde může při určitém respektování soukromí pobývat pár nastávajících rodičů či jiný doprovod k porodu.  Rodička nemusí ležet, ale může se v rámci svých sil volně pohybovat, má k dispozici sprchu, může relaxovat s porodním balonem. K tlumení bolestí je připravena celá škála analgezie a eperidurální anestezie.

Pro II. dobu porodní (vlastní vypuzovací fáze) slouží 2 porodní boxy.  Rodičkám jsou umožněny kromě klasické polohy  i různé alternativní metody a  pokud  jsou  v souladu se zásadami lékařského vedení porodu, jsme ochotni vyjít vstříc požadavkům rodičky.  Porodní sál je vybaven operačním sálem pro provedení císařského řezu. K prvotnímu ošetření   miminka je v novorozeneckém boxu připravena  i moderní resuscitační jednotka.

Patologická těhotenství

Při  hrozícím předčasném porodu, gestačním diabetu, poruchách růstu plodu, při nepravidelnostech uložení placenty, abnormálním množství plodové vody .

Důležité kontakty: porodnice, nemocnice


Zvětšit mapu