K realizaci projektu Přirozený porod v porodnici spojili síly přední český web o těhotenství a mateřství Babyweb.cz a Kvalita očima pacientů – realizátor dlouhodobého projektu měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti/spokojenosti pacientů.

Jaký je smysl projektu Přirozený porod v porodnici? 

Smyslem projektu PPP je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí, s laskavou pozorností, jaká tomuto neopakovatelnému a jedinečnému okamžiku přísluší.

Co je cílem projektu Přirozený porod v porodnici?

Cílem projektu PPP je plošné zlepšení standardu porodní péče v Česku, a proto se snažíme, aby se do projektu zapojilo co nejvíce porodnic napříč ČR.

Co projekt Přirozený porod v porodnici hodnotí?

Projekt dlouhodobě sleduje dvě hlavní oblasti. První z nich je spokojenost rodiček s poskytovanou péčí pomocí dotazníkového šetření, druhou je frekvence některých lékařských úkonů a medikace, která je v českých porodnicích dlouhodobě nad průměrem vyspělých evropských zemí.

Komu se uděluje certifikát PPP – Přirozený porod v porodnici?

Udělení certifikace PPP je podmíněno nejen úspěšným hodnocením porodu v jednotlivých bodech Desatera ze strany rodiček, ale i požadavkem na splnění přesně definovaných odborných kritérií.

Porodnicím, které uspějí v celkovém hodnocení, bude udělen Certifikát PPP, který je pro rodičky zárukou, že zdravotnický personál vede fyziologické porody a porody bez komplikací v souladu s Desaterem PPP.

Podrobné Desatero PPP.

V desateru PPP je kladen důraz především na vstřícnou komunikaci, individuální přístup k rodičce a respektování její intimity, rušení poplatků za přítomnost blízké osoby u porodu, ať už je to nastávající otec, kamarádka, dula nebo porodní asistentka. Zásadní je také podpora rané vazby kůže na kůži a nepřetržitého kontaktu matky a novorozence. Desatero PPP vznikalo ve spolupráci s lékaři, porodními asistentkami a dalšími odborníky a respektuje doporučení odborných společností, WHO a reflektuje nejnovější závěry z XXX. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP.

Seznam porodnic, které se do projektu přihlásily a snaží se naplňovat Desatero PPP.

Pilotní testování projektu PPP proběhlo v Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava za finanční podpory VZP.