Současná společnost upírá svou pozornost k těhotenství a porodu více než kdykoli předtím. Porodnost klesá a nejen v této souvislosti je těhotenství a porod v životě ženy jedinečným a neopakovatelným zážitkem. Využije-li však žena svého práva a odmítne-li se podvolit některým rutinním procedurám, čelí mnohdy nepochopitelnému tlaku ze strany zdravotníků.
Jiřina na profilu Babywebu na facebooku spolu s dalšími ženami okomentovala svou zkušenost s Kristellerovou expresí, non lege artis metodou, v českých porodnicích stále používanou: „Díky expresi provedené u porodu třetího syna mám (na porod, pozn. red.) hodně špatné vzpomínky. Nejen že jsem musela uposlechnout a čelit ponižování, když jsem odmítala medikaci, ale při expresi jsem se potrhala, než asistentka stihla provést nástřih…“

Babyweb.cz se rozhodl otevřeně podporovat možnost přirozeného porodu v českých porodnicích. Přední český web o mateřství a rodičovství chce  přispět ke změně vnímání porodu, který je v řadě českých porodnic často pojímán jako série lékařských zákroků. Babyweb.cz ve spolupráci s lékaři a dalšími odborníky sestavil Desatero přirozeného porodu v porodnici – dokument, který by se měl stát závazným pro každé porodnické zařízení, jež bude chtít získat certifikát PPP. Partnerem projektu je Kvalita očima pacientů – reálizátor dlouhodobého měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů.

Babyweb.cz zjišťoval aktuální potřeby týkající se této problematiky na podzim roku 2011 obsáhlým výzkumem Babymonitor do kterého se zapojilo 6 500 žen. Více než třetina dotazovaných matek vyjádřila přání rodit v porodnici co možná nejpřirozeněji. Výsledky průzkumu byly prezentovány 28. února 2012 na tiskové konferenci, která proběhla u příležitosti otevření ojedinělých domácích porodních pokojů gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava. Byl zde také představen projekt Přirozený porod v porodnici (PPP), jehož pilotní fáze proběhla v porodnici Jihlava v létě 2012.

Pilotní fáze projektu jasně ukázala, že tento projekt je v českých podmínkách uskutečnitelný a životaschopný. Jihlavská porodnice bude od roku 2013 usilovat o udělení certifikátu PPP a může být první porodnicí, která tento certifikát získá. Smyslem certifikace PPP i celého projektu je ocenit snahu těch zdravotnických zařízení, které mění přístup k nastávajícím maminkám a snaží se omezovat nadužívané lékařské úkony a rutinní zásahy do fyziologického průběhu porodu. Uděláme vše proto, aby se do projektu zapojilo co nejvíce porodnice napříč ČR.