Pojďte se společně s námi podívat na dílčí výsledky projektu, který příspívá ke zvyšování standardu porodní péče v České republice. Zajímá vás, jak si vedly nemocnice v individuálním přístupu k pacientkám a které zasahují do průběhu normálního porodu co nejméně? Mám pro vás výsledky.  Více…

Přistupují porodnická oddělení nemocnic ke svým rodičkám vstřícně? A jak tato oddělení zasahují do přirozeného průběhu porodu? Přinášíme vám exkluzivní výběr pěti nemocnic, které se umístily v žebříčku vstřícného přístupu k rodičkám, a stejně tak přiměřené intervence do průběhu porodu. Představují tak reprezentativní vzorek pro porodnická zařízení napříč Českou republikou.  Více…

Třetí rok ostrého hodnocení projektu potvrdil, že trendy nastartované v prvních dvou letech nebyly náhodné. Výsledky v roce 2016 jednoznačně potvrzují pokračování tendencí zahájených v prvních dvou letech. Máme z toho obrovskou radost, protože to jednak potvrzuje, že na zpětnou vazbu z projektu reagujete správným způsobem, a zároveň, že projekt plní svůj záměr „MOTIVOVAT KE ZMĚNĚ“. Proto vám nyní přinášíme soupis OCENĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH, KTERÉ ZÍSKÁVAJÍ TYTO NEMOCNICE. Více…

Poslední část hodnocení roku 2016 je za námi, a tak vám opět přinášíme exkluzivní výčet nemocnic, které se nejlépe umístily v žebříčcích. Nahlédněte tak spolu s námi do institucí, které se chovají vstřícně ke svým rodičkám a též, které vstupují do průběhu porodu s přiměřenou mírou.  Více…

I během letního období byly hodnoceny nemocnice v kritériu vstřícného přístupu k rodičkám, a též zásahu do průběhu normálního fyziologického porodu. Představujeme vám tak nejlepší pětici nemocnic, která se může pyšnit titulem „Nejlépe hodnocená porodnice v dané kategorii“ Více…

Rádi bychom vám představili oceněné, kteří s námi spolupracovali na projektu v období prvních dvou let. Cílem projektu je motivovat ke změně jak porodnice, tak i rodičky. Porodnice projekt motivuje k tomu, aby se s rodičkami více a lépe komunikovaly a aby se snažily vytvářet v porodnicích vlídnější prostředí, ve kterém by se mohly rodičky cítit jako doma. Rodičkám má projekt ukázat, že existují porodnice, které chtějí vyjít vstříc jejich požadavkům a ve kterých je možné rodit nejen bezpečně, ale také příjemně a podle svých představ.

A které nemocnice tedy získaly certifikát? Více…

Pro porodnice, které se po dobu dvou let účastnily projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP) se přiblížila chvíle, kdy oznámíme, jak si dané zdravotnické zařízení vedlo v plnění podmínek pro certifikaci. Ještě než veřejně vyhlásíme výsledky v jednotlivách kategoriích, rádi bychom poděkovali zúčastněným porodnicím jménem všech rodiček za to, že měly odvahu a zájem se do projektu PPP zapojit a zkusit změnit některé své stereotypy v souladu se zpětnou vazbou od svých klientek a metodickými prioritami projektu.

Více…

 
 

Porodnice

Aktuálně je v projektu zapojeno 15 porodnic. Podívejte se, které to jsou.

Desatero PPP

Podrobný popis bodů Desatera PPP.

O projektu

Zajímá vás, jaké jsou jeho cíle, kdo projekt hodnotí a komu se certifikát uděluje?

Aktuality

Nejnovější informace o projektu PPP.

Kraje

Podívejte se, zda i váš kraj aktivně podporuje projekt Přirozený porod v porodnici.
 
DMS